Garderobereglement Feestcafé De Tijd

 1. Voor gebruik van de garderobe wordt €1,00 per item in rekening gebracht. Als item worden enkel jassen, tassen, sjaals en paraplu’s geaccepteerd.
 2. De medewerkers van Feestcafé De Tijd zijn te allen tijde bevoegd om de inhoud van de in bewaring gegeven items te controleren. Feestcafé De Tijd behoudt zich het recht voor om bewaring te weigeren van kostbare, te grote of ongebruikelijke items. Alsmede items met een (mogelijk) verboden, gevaarlijke of twijfelachtige inhoud.
 3. Per in bewaring gegeven item wordt één ontvangstbewijs verstrekt. Er mogen meerdere, tot een maximum van drie, van een soortgelijk item op een hanger worden geplaatst.
 4. Bij verlies van het ontvangstbewijs kan de bewaargever, nadat de laatste gast het pand verlaten heeft, zich bij de bedrijfsleiding melden. Indien er geen ontvangstbewijs getoond kan worden is Feestcafé De Tijd op geen enkele manier aansprakelijk voor de gevolgen hiervan. De medewerkers zullen zich uiteraard inspannen om het item terug te vinden. Wordt het betreffende item aangetroffen, maar kan de bewaargever geen ontvangstbewijs overhandigen wordt €3,00 boven op de reeds betaalde item-fee berekend ter vervanging van de ontvangstbewijzen. Deze vervangings-fee dient betaald te worden alvorens het item wordt teruggegeven.
 5. Feestcafé De Tijd is niet aansprakelijk voor schade aan het in bewaring gestelde item van de bewaargever, met uitzondering van schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van medewerkers van Feestcafé De Tijd. Aansprakelijkheid voor indirecte- of gevolgschade is uitgesloten. De aansprakelijkheid van Feestcafé De Tijd is te allen tijde beperkt tot €50,00 per in bewaring gegeven item. Inhoud van het in bewaring gestelde item wordt nimmer vergoed. Vergoeding geschiedt enkel als onomstotelijk is vastgesteld dat er sprake is van grove opzet of nalatigheid en bij overhandiging van de originele aankoopbewijs waarop aankoopbedrag en BTW zijn vermeld. De bewaargever vrijwaart Feestcafé De Tijd van schade die is veroorzaakt door de inhoud van het in bewaring gestelde item.
 6. Wanneer het in bewaring gestelde item een buitensporige waarde heeft, dient de bewaargever vooraf de medewerkers van Feestcafé De Tijd te informeren. Gebeurt dit niet dan bestaat de kans dat enige vorm van schadevergoeding verder wordt beperkt of wordt uitgesloten.
 7. Gebruik van de garderobe geschiedt op eigen risico van de gebruiker.
  Titel 9; Bewaarneming, van het Burgerlijk Wetboek 7 is niet van toepassing op de overeenkomst tussen bewaarnemer, Feestcafé De Tijd, en haar bewaargever, gebruikers van de garderobe.
 8. Feestcafé De Tijd zal zich altijd inspannen om alle, aan haar in bewaring gegeven items zorgvuldig te bewaken en te retourneren.
 9. Met het in ontvangst nemen van het ontvangstbewijs gaat de gebruiker van de garderobe akkoord met het garderobereglement van Feestcafé De Tijd.

Over Bar Bruut Deventer

Bar Bruut! In een heerlijke sfeer kun je genieten van mooie speciaal bieren, lekkere wijnen of cocktails. Lekker chillen met op de achtergrond een voetbal- of F1 wedstrijd of een hilarisch gezelschapspel op tafel. In de nacht knallen we door tot in de late uurtje met een DJ! Ook voor veel gelegenheden (deels) af te huren.

Contactinfo

 • Bar Bruut Deventer
 • Brink 73, Deventer
 • Mail ons
© 2024 Bar Bruut Deventer | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Technische realisatie Sieronline B.V.