Huisregels en deurbeleid Feestcafé de Tijd

Volg aanwijzingen van het personeel op:
De Tijd doet er alles aan om het voor iedereen zo aantrekkelijk en veilig mogelijk te maken, alle aanwijzingen van het personeel zijn hierop gericht.

Toegang/leeftijdscontrole mogelijk:
Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunnen wij u verzoeken om u te mogen fouilleren als u dit niet toestaat kunnen wij u hierop de toegang weigeren. Daarnaast kunnen wij u in het kader van de minimumleeftijd (> 18jaar) vragen om een legitimatiebewijs. Beslissingen van de beveiligingsbeambte / gastheer hierin zijn bindend.

Kleed u correct:
De Tijd stelt eisen aan kleding/voorkomen (o.a. sportkleding, overmatige sieraden en hoofddeksels of slippers/open schoenen zijn niet gewenst). Voldoet u niet aan de eisen, dan kan u de toegang ontzegt worden. Beslissingen van de beveiligingsbeambte / gastheer hierin zijn bindend.

Wapens, drugs en eigen consumpties:
– U mag geen wapens bij zich dragen.
– Draagt u toch een wapen, dan schakelen wij de politie in.
– U mag geen hard- of softdrugs gebruiken en/of bij zich dragen.

– U mag geen goederen gebruiken en/of bij zich dragen die aangemerkt kunnen worden als geschikt voor eigen consumptie

De beveiligingsbeambten mogen u vragen mee te werken aan fouillering. Weigert u zich te laten fouilleren of wordt u betrapt op bezit, gebruik of verkoop, dan volgt verwijdering.

Ongewenste intimiteiten, agressie of racisme:
U mag zich niet schuldig maken aan ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie. Bedreiging, mishandeling en andere vormen van agressie zijn verboden en zullen bij de politie worden gemeld.

Hinderlijk gedrag:
Wie zich hinderlijk of aanstootgevend gedraagt krijgt één waarschuwing. Bij herhaling volgt verwijdering. U mag niet hinderlijk samenscholen.
Vermoeden of constateren wij hinderlijke samenscholing dan kunnen de (vermoedelijke) deelnemers onmiddellijk de toegang worden ontzegd.

Toiletgebruik:
Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere redenen is dus niet toegestaan.

Roken:
De Tijd is (op uitzondering van het terras) rookvrij, indien u het (wettelijke!) rookverbod overtreedt kunnen wij u aansprakelijk stellen voor de door de overheid opgelegde sancties en eventueel daaruit voortvloeiende schade voor ons bedrijf.

Consumpties:
U bent verplicht een consumptie te bestellen. U mag die consumptie alleen binnen of op ons terras (tot 01.00u) gebruiken. U mag geen consumpties of consumptieverpakkingen van buiten mee naar binnen nemen. Glaswerk moet na 01.00u binnen blijven. Glaswerk mag nooit worden meegenomen voorbij de beveiligingsbeambten/ het plein op.

Overlast voor de omgeving:
Bij het betreden en verlaten van De Tijd vragen wij u geen overmatig lawaai te veroorzaken zoals hard praten of schreeuwen of eigendommen van derden te beschadigen of te ontvreemden. De politie zal hiertegen zo nodig optreden.

Klachten:
Meld ze meteen bij een medewerker van ons bedrijf. Aan klachten achteraf kunnen wij vaak weinig meer doen. Klachten kunnen ook ingediend worden via info@feestcafedetijd.nl

Eigendommen van bezoekers:
Garderobe verplicht voor alle jassen en tassen. Voor in bewaring gestelde items geld een maximale aansprakelijkheid. Voor verdere informatie verwijst De Tijd naar haar ‘Garderobereglement’.

Verloren en gevonden voorwerpen:
Als u in de horecagelegenheid een voorwerp vindt dat kennelijk aan een andere bezoeker toebehoort, dan dient u dat bij de bedrijfsleiding in te leveren. Wie een gevonden voorwerp ophaalt moet zich kunnen legitimeren. Navraag of een item is gevonden kan ook gedaan worden via info@feestcafedetijd.nl

Als u de huisregels overtreedt, kunnen wij u direct de toegang ontzeggen. Constatering van strafbare feiten of overtredingen van de bovengenoemde huisregels melden wij altijd bij de politie. Dergelijke overtredingen kunnen leiden tot een Individuele Horeca Ontzegging. Als u De Tijd bezoekt, stemt u ermee in dat daar video-opnamen en beeldmateriaal van u worden gemaakt welke bij ongeregeldheden of ongevallen aan derden kunnen worden getoond.

Wij doen ons uiterste best iedereen een gezellige en veilige omgeving te bieden en daarvoor is De Tijd aangesloten bij Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan, kortom het KVU. Het KVU is een samenwerking tussen horeca, gemeenten en politie. Binnen deze samenwerking gelden regels, afspraken en veiligheidsmaatregelen. Voor verdere informatie verwijst DE Tijd naar www.deventer.nl/veiliguitgaan .

Over Bar Bruut Deventer

Bar Bruut! In een heerlijke sfeer kun je genieten van mooie speciaal bieren, lekkere wijnen of cocktails. Lekker chillen met op de achtergrond een voetbal- of F1 wedstrijd of een hilarisch gezelschapspel op tafel. In de nacht knallen we door tot in de late uurtje met een DJ! Ook voor veel gelegenheden (deels) af te huren.

Contactinfo

  • Bar Bruut Deventer
  • Brink 73, Deventer
  • Mail ons
© 2024 Bar Bruut Deventer | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Technische realisatie Sieronline B.V.